Dansvereniging voor internationaal dansen in Hoorn:

Welkom als belangstellende van de internationale dansvereniging Koftos: voor Grenzeloos Bewegen

(Koftos is de naam van een Griekse dans)

Onze dansvereniging stelt zich ten doel zoveel mogelijk mensen enthousiast te màken en te hòuden voor de internationale dans, door op verschillende dagen en gelegenheden een gevarieerde groep mensen plezier aan het (volks)dansen te laten beleven.
Dit proberen we te bereiken door verschillende jaarcursussen, maar ook door dansinstuiven, dansbals, dansweekenden en speciale danscursusdagen aan te bieden.
Tijdens de jaarcursussen worden dansen uit allerlei landen en culturen aangeleerd; daarvoor heeft de vereniging verschillende enthousiaste en ervaren dansleiders, te weten Huub de Jong(volwassenen op de maandagmiddag), Sara Damen (volwassenen op de dinsdagavond), Tanja Jager ( volwassenen op de woensdagavond) en Frits Domburg (de groep mensen met een beperking ook op de woensdagavond).

Er wordt gedanst op de maandagmiddag in Oostwoud, op de dinsdag- en woensdagavond in de Huesmolen te Hoorn.
De danstijden, maar ook het jaarprogramma en andere interessante informatie van onze dansactiviteiten kun je vinden op internet: www.koftos.nl. Filmpjes en foto's zijn alleen beschikbaar voor (ondersteunende) leden.

Inmiddels is er in het nieuwe seizoen 2021-2022 een beginnerscursus opgestart op de dinsdagavonden van 19.30 tot 20.15 met de mogelijkheid om in ieder geval met de vaste groep mee te dansen tot 21.00 uur. Het is ook mogelijk om later in te stappen.
Deze cursus loopt tot eind december. Per half seizoen zijn de kosten tot januari €15 + €39,25.Een half jaar na januari €39,25. Meer informatie: koftos35@gmail.com

Ook de maandagmiddag is -door de laagdrempeligheid- voor de onervaren dansers een prima gelegenheid om ervaring op te doen.

Als je wat meer danservaring hebt, is zowel de dinsdag- als de woensdagavond een goede keus.
Voor eenmaal de jaarcontributie (€172 of 4x €39,25 + eenmalig €15) kun je of op de maandagmiddag, of op de dinsdag- of woensdagavond aan de wekelijkse danscursussen meedoen, in totaal 32 keer per dansjaar.
Bevalt het je goed , dan kun je ook meerdere keren per week dansen à €204 (of 4x €47,25 + eenmalig €15) met een totaal van 96 keer (!!!) per dansjaar.

Via email kun je van allerlei wetenswaardigheden, nieuwsfeiten, dansactiviteiten van andere dansverenigingen e.d. op de hoogte worden gehouden (als je deze nieuwsbrieven ook wilt ontvangen, meld dit dan aan via info@koftos.nl). Aan het begin van ieder dansseizoen ontvangen alle leden de Voetnoot via de e-mail. Hierin staan alle wetenswaardigheden van de vereniging.

Als ondersteunend lid à €15,00 kun je de vereniging - zonder te dansen- financieel helpen: je ontvangt dan via email alle dans - en verenigingsnieuwtjes, hebt korting op alle dansactiviteiten en kunt gelijk met de leden die wèl dansen, inschrijven voor de verschillende activiteiten (instuiven, bals of weekenden).

Als je nog geen lid bent mag je altijd zonder verdere verplichtingen twee maal per dansseizoen komen proefdansen, hierna kun je beslissen of je definitief lid wilt worden.


Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Wim Hoogewoning tevens Public Rel.
Secretaresse 1: Maria Nieuwkamp
Secretaresse 2: Gerie Carper
Financiële en ledenadm.: Henk de Ruiter
Penningmeester: Fred Snel
Bestuurslid: Frieda van Unen
Bestuurslid: Marjan Witmond

De zakelijke leiding op maandag is Gerie Carper, op dinsdagavond Joop Deen, op de woensdag voor de groep met beperkingen Paula Timmerman en voor de groep volwassenen op deze avond Frieda van Unen. Je kunt met vragen en/of opmerkingen altijd bij deze mensen of natuurlijk bij iemand van het bestuur terecht (o.a. via info@koftos.nl of koftos35@gmail.com)

Koftos heeft zich aangesloten bij een Sport- en cultuur strippenkaartactie van de gemeente Hoorn. Mensen die financieel minder draagkrachtig zijn kunnen zo'n strippenkaart bij de gemeente aanvragen.
Voor een gereduceerde prijs kun je dan ook bij Koftos komen dansen.

Sport en cultuur strippenkaart Hoorn

We hopen je bij Koftos tegemoet te kunnen zien !

Ook Koftos neemt de privacy van haar leden serieus. U vindt onze privacy-regels- aangepast aan de Wet Algemene Gegevensbescherming (AVG)- bij de rubriek Info.